മാഡ്രിഡിലെ സമാധാനത്തിനും അവിശുദ്ധത്തിനും വേണ്ടി മാർച്ച് 2012 ന്റെ ഔദ്യോഗിക സമാരംഭം

സമാധാനം ക്സനുമ്ക്സª ആൻഡ് അഹിംസാ ലോക മാർച്ച് ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ച് സ്ഥലം ക്സനുമ്ക്സ ക്സനുമ്ക്സ നവംബർ, രണ്ടാം ലോക ഫോറം സമയത്ത് അർബൻ വയലൻസ്, വിദ്യാഭ്യാസ സഹവർത്തിത്വത്തിൻറയുമായ ശാന്തിയുടെയും മാഡ്രിഡ് ൽ എടുത്തു.

ക്സനുമ്ക്സª ലോക മാർച്ച്, ക്സനുമ്ക്സ ദിവസം ശേഷം, യുദ്ധങ്ങളും ബലാൽക്കാരം ചെയ്യാതെ സ്ഥാനക്കയറ്റം അന്താരാഷ്ട്ര ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് അസോസ്സിയേഷൻ ലോകം ഓർഡിനേറ്റ് ക്സനുമ്ക്സª ലോക മാർച്ച്, ക്സനുമ്ക്സ ഒക്ടോബർ ക്സനുമ്ക്സ ആൻഡ് ക്സനുമ്ക്സ മാർച്ച് ക്സനുമ്ക്സ അറ്റത്തും ശേഷം ക്സനുമ്ക്സ വർഷം ആരംഭിക്കുക ലോകത്തിന്റെ സ്തനംവളരാന്, സ്പാനിഷ് തലസ്ഥാനമായ ആരംഭിച്ച് അവസാനിക്കുന്ന. ക്സനുമ്ക്സ ഒക്ടോബർ അഹിംസാ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം ആണ്, ക്സനുമ്ക്സ മാർച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനമായ ആണ്.

ലോഞ്ച് മാർച്ച് റാഫേൽ ഡി ലാ രുബിഅ എന്ന കോർഡിനേറ്റർ അവതരിപ്പിച്ചത്, ഒപ്പം ബെഅത്രിചെ ഫിഹ്ന് (ഇചന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ), പെഡ്രോ അര്രൊജൊ (കോൺഗ്രസ്), ജോസപ് മേയർ ഞാൻ അംതിഗസ് (ഗ്രനൊല്ലെര്സ്, വൈസ് മേയർ പങ്കെടുത്ത പീസ് ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞർ), കാര്മെന് മഗല്ലൊ́ന് പൊര്തൊലെസ് വില്പ്ഫ്, സ്പെയിൻ (പ്രസിഡന്റ്), നടൻ ആൽബർട്ടോ അംമംന്,, അടിസ്ഥാന ടീം അംഗങ്ങളും ലോക മാർച്ച് ക്സനുമ്ക്സª സംഘാടകർ ഈ രണ്ടാം പതിപ്പ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ജോലി.

ഉറവിടം: പ്രെരെൻസ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസ് ഏജൻസി - 09.11.2018 - മാഡ്രിഡ്, സ്പെയിൻ - ടോണി റോബിൻസൺ

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ